افزایش تعداد پروازها در طول سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته

تعداد ورود و خروج پروازهای در طول سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته در مدت مشابه به طور قابل توجهی افزایش یافته است  ,  تعداد پروازها به 4716 رسيده و تعداد مسافران از 1,000,000  بيشتر شده از تاريخ 1/1/2017  تا 30/4/2017

 

Posted in NewsFa.