رسيدن تجهیزات سرویس دهى زمينى به هواپیما ( ساخت فرانسه و آلمان )

رسيدن اولين حموله از تجهیزات سرویس دهى زمينى به  هواپیماها به منظور پر کردن الزامات فرودگاه بين المللى نجف اشرف پس از افزایش قابل توجهی كه در تعداد پرواز های ورودی شده است.

مهندس محمد هادی مدیر خدمات زمینی در فرودگاه تاكيد كرد كه : این اولين حموله تجهیزات از قرار داد است ، که شامل تجهیزات برای حمل و نقل بار ( چمدان هاى ) مسافرين و تجهيزات براى كشيدن و تغيير مكان هواپيما واين حموله شامل  ( 15 ) دسگاه كه به بيش از ( 100 ) دسگاه كه در فرودگاه براى خدمت رسانى به مسافران مشغول كار هستند اضافه ميشود .

لازم به ذکر است که با وجود افزایش قابل توجهی كه در تعداد  پروازهای ورود و خروج به فرودگاه است , فرودگاه توانسته اعتماد خطوط هوايى بين المللى را جلب كند ( به علت سطح بالاى خدمات زمينى به هواپیما و مسافران ) .

Posted in NewsFa.